Vendégkönyv, köszönetajándék, ültetőkártya, menükártya, esküvői meghívó

Webáruház

Esküvői meghívók

Esküvői emléklap- Anyakönyvi hivataloknak

DIY meghívó alapok és kiegészítők

Borítékok

Esküvői vendégkönyvek, emlékkönyvek

Ballagási meghívók

Szalagavató meghívó

Keresztelőre, szülinapra, névadóra meghívók

Esküvői köszönetajándék-vendégajándék

Esküvői ültetőkártya

Esküvői menükártya

Ültetési rend

Megosztás

Jánosi meghívó- Jánosi Szilvia

Kapcsolat, vevőszolgálat

Jánosi Szilvia ev.

adószám: 64849487-2-27

Cím:8154 Polgárdi, Március 15. u. 26

 

E-mail: info@janosimeghivo.hu

Honlap és webáruház

www.janosimeghivo.hu

Tel:

06308592477 - hétköznap 8-18 óráig

Kedves érdeklődők!

A fenti telefonszámon és e-mail címen várom megkeresésüket.

A telefonszámot és e-mail címet érdeklődő magánszemélyeknek tartom fenn. 

Hívószám nélküli, és magántelefonszámokat nem veszek fel!

Viszonteladókat, esküvőszervezőket nem áll módomban kiszolgálni, kiállításokra mintakollekciót nem tudunk küldeni.

Megértésüket köszönöm. 

Jánosi meghívó

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve: Jánosi Szilvia ev.
Szolgáltató email címe: info@janosimeghivo.hu
Szolgáltató telefonszáma: 06308592477
Szolgáltató címe: Március 15 u. 26.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: Nytsz: 12027471
Nyílvántartási száma: 12027471
Adószám: 64849487-1-27
Bankszámla szám: Erste Bank 11600006-00000000-68733133
Engedélyező hatóság megnevezése: Jánosi Szilvia
Engedélyező hatóság elérhetősége: Március 15 u. 26.
Békéltető testület neve: Fejér Megyei Békéltető Testület
Békéltető testület székhelye: Székesfehérvár
Békéltető testület elérhetősége: Hosszúséta tér 4-6
Vitarendezési fórum elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Üdvözöljük a Jánosi Szilvia ev. által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.janosimeghivo.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérjük, amennyiben a Honlap vásárlója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlap szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Honlap nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Honlapon feltüntetett árak bruttóban értendők, az árak ÁFA mentesek, alanyi adómentes szolgáltatás, a szállítás és csomagolási  költségeit azonban nem tartalmazzák.

A Honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a Vásárló rendelkezésére áll a Honlap!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1. A Honlap

Név:                    Jánosi Szilvi ev.

Székhely:            8154 Polgárdi Március 15. u. 26.

Levelezési cím: 8154 Polgárdi Március 15. u. 26.

Adószám:         64849487-1-27

E-mail cím:          info@janosimeghivo.hu

Telefonszám:    (+36) 30 8592477

 

2.  Felhasználási feltételek

 2.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Honlap nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Honlap kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Honlap ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Honlap jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Honlap  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Honlap nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Honlapnak. Ha a Honlap jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Honlap és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Honlap törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Honlap a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Honlap előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Honlap   előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Honlap  előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Honlap  fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.janosimeghivo.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Jánosi Szilvia e.v által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Honlap adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Honlap külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Honlap  által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Honlap  adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Honlap igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Honlap a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Honlapon meghívók, ültető kártyák, köszönőkártyák, menükártyák,  vendégkönyvek és egyéb kiegészítő termékek vásárolhatók meg egyedi szöveg nyomtatással.

3.2. Regisztráció

A Honlapon történő vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Regisztráció esetén a Vásárló regisztrálni a Honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követő felületen tud. Regisztráció esetén  e-mailes aktiválási folyamat történik, a Vásárlónak semmilyen egyéb adatot nem kell megadnia a nevén, az e-mail címén és jelszaván, postázási és szállítási címén kívül.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@janosimeghivo.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Honlap köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Honlapot.

 

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3. Megrendelés menete

A Vásárló a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre megrendelését, a Honlapon található felületen megadhatja a kiválasztott termék mennyiségét, vagyis hogy például az adott meghívóból hány darabot szeretne rendelni, továbbá megadhatja a meghívó vagy egyéb termék  kinézetére vonatkozó paramétereket. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ha a Vásárló kiválasztotta a megrendelni kívánt termékeket, akkor a képernyő felső menüjében a „Kosár” menüpont alatt tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját.

A „Kosár” menüpont jobb oldalán található „Pénztár” gombra kattintást követően ellenőrizheti a „Kosár” tartalmát, a megrendelő felület jobb  sarkában található „+” és „-„ jelekkel növelheti vagy csökkentheti a megrendelendő mennyiséget, illetve az „ X” jelre kattintva a Vásárló törölheti az egyes kiválasztott termékeket

A „Tovább” gombra kattintva a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség a Vásárló részéről (Vásárló adatai, szállítási adatok, számlázási adatok) valamint megjegyzést fűzhet a rendeléséhez. Regisztráció meglétekor ez automatikusan kitöltődik.

 

Ugyanezen a felületen a Vásárló kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja a rendelésének összegét kifizetni, illetve milyen szállítási módot kér.

 

Átvétel módja

 

1,  Kiszállítást kér, akkor a lakcímre ( munkahelyre) érkezik a csomag

     GLS futárszolgálattal

 

 Fizetés módja

 

-            Előreutalom az itt megadott számlaszámra

                          ERSTE Bank 11600006-00000000-93607227

                          Jánosi Szilvia ev.

-            Pay-pal fizetés választása

            

Ezt követően a Vásárló a „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el megrendelését a Honlap részére.

 

A szerződés megkötését a Honlap a megrendelés visszaigazolását követően megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, illetve a kért szolgáltatás egyéb okból nem kivitelezhető.

 

3.4. A megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk, szolgáltatások, díjak

 

A nyomtatással kért termékeknél a Honlap a megrendelés beérkezését követő 5 munkanapon belül e-mailben átküldi a termék szövegezésének grafikájának tervezetét jóváhagyásra, amelyen még bármi módosítható. A Honlap lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a korrektúrát (grafikai terv) többszörösen is leellenőrizze. A korrektúra jóváhagyása után a szövegben előforduló bárminemű hibáért (így például a helyesírási hibák, elírások, rossz időpont, túl kicsi betűk...stb.) a Honlap felelősséget nem vállal. Az esetleges újragyártás költsége ilyen esetben a Vásárlót terheli. Az ingyenes szövegszerkesztés maximálisan 2 szövegverziót tartalmaz, korrektúra módosítására a Honlap 5 alkalmat biztosít a Vásárló számára, melyet a vételár magában foglal.

 

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a termékfotók minimális mértékben eltérhetnek a valóságostól (leginkább színárnyalatban). Nyomtatással kért termékek esetében a Honlap semmilyen önreklámot nem helyez el a termékeken.

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a Honlap részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Honlap késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  A visszaigazoló e-mailben találhatók az űrlapok amelyek a megrendelt termékek nyomtatásával kapcsolatos adatok bekérését tartalmazzák, illetve a Honlap legalján a „letölthető dokumentumok” között is megtalálhatók, amelyek innen is elküldhetők.

A megrendelés aktuális állása a visszaigazolásban megadott azonosító segítségével folyamatosan nyomon követhető a Honlapon, illetve minden egyes státuszról a Honlap automatikus értesítőt küld a megadott e-mail címre.

 

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Honlap részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Honlap felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg a Honlaptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

E visszaigazoló e-mail a Honlap részéről a Honlap által tett ajánlat elfogadásának minősül.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A Honlap  a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Honlap részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a a Honlap részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Honlap emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Honlapnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Honlap a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Honlap 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Honlap címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. a Honlapnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Honlap visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Honlap által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  A Honlap jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Honlap a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Honlap, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Honlap a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Honlap , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztószemélyére szabtak.

 

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Honlap hibás teljesítése esetén a Honlappal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Honlap számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Honlap költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Honlap adott okot.

 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Honlappal.

 

Vásárló közvetlenül a Honlappal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Honlaptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Honlap csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Honlap bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2. Termékszavatosság 

 

 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Honlap) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Honlap) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-   a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Honlap) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.3. Jótállás

 

A Honlap nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:

 

Név: Jánosi Szilvia ev.

Cím: 8154 Polgárdi, Március 15. utca 26.

E-mail: info@janosimeghivo.hu

 

 6. Jogérvényesítési lehetőségek

 

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Vásárló a termékkel vagy a Honlap tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 8154 Polgárdi, Március 15 u. 26.        

 

Telefonszám: + 36 30 8592477                

 

E-mail: info@janosimeghivo.hu                     

 

A Honlap a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a honlap a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

A Honlap a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

A honlap a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Honlap az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Honlap egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A Honlap hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Honlap az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Honlap és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Honlappal való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 

-         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

-         Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36(22)510-310

Fax: +36(22)510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

-         Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

 

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

 

A Honlap jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 

8. Tulajdonjog fenntartása

 

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a honlap tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Honlap irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. október 1.

 

 

Vásárlási feltételek

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:

 • ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,
 • a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.

A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Regisztráció a webáruházba

A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok”gombra kattintva tudja kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adnia nevét, (szállítási) címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven tudja elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A regisztráció során megadott módosíthatóak, és törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház üzemeltetőjét.

A regisztráció elküldése után az email címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza hozzáférését a webáruházhoz. A "Jánosi Szilvia ev." a fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Távszerződés

A szerződés tárgya a https:www.janosimeghivo.hu web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a(z) "Jánosi Szilvia ev." e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z) "Jánosi Szilvia ev." (Március 15 u. 26.., Telefon: 06308592477, E-mail: info@janosimeghivo.hu, Cégjegyzékszám: Nytsz: 12027471, Adószám: 64849487-1-27.) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:


Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a "Jánosi Szilvia ev." nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz” gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.

A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

- egyedi kiszállítás

      Futárszolgálat: 2 500 Ft

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

A fizetés történhet:


- átutalással

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Jánosi Szilvia ev. -t terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

 • telefonon: 06308592477
 • személyesen szóban, itt: Március 15 u. 26.
 • levélben: Március 15 u. 26.
 • vagy e-mailben: info@janosimeghivo.hu

 

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

 • a termék átvételét követően,
 • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Jánosi Szilvia ev." köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

Az elállás történhet:

 • telefonon: 06308592477
 • személyesen szóban, itt: Március 15 u. 26.
 • levélben: Március 15 u. 26.
 • vagy e-mailben: info@janosimeghivo.hu

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Honlap a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Honlap , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztószemélyére szabtak.

Tárhelyszolgáltató

A https:www.janosimeghivo.hu webáruház az Orient-Web Bt. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Orient-Web Bt.
Tárhelyszolgáltató email címe: info@honlapom.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 3534, Miskolc, Gőz u. 7.
Tárhelyszolgáltató adószáma: 22249746-2-05

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!

Vásárlási feltétel letölthető változata:

Vásárlási feltételek